Η διασφάλιση ότι το βερνίκι στα δάπεδα που εμπορευόμαστε είναι ασφαλές αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση μας. Η διαδικασία παραγωγής και τα υλικά που χρησιμοποιούνται, ώστε το δάπεδο να αποκτήσει την τελική του μορφή, συνοδεύονται από ένα εξαιρετικά σημαντικό πιστοποιητικό για την προστασία της υγείας όλων.

Τα νεροχρώματα και το βερνίκι, που έχει την ιδιότητα να μη συγκρατεί μικροοργανισμούς για τη δημιουργία αλλεργιών, έχουν την αυστηρή πιστοποίηση της μη ύπαρξης φορμαλδεϋδών. Σημειώνεται ότι για την απόδειξη αυτού απαιτείται η επίδειξη των σχετικών πιστοποιητικών, τα οποία βρίσκονται στα καταστήματά μας υπογεγραμμένα από τους αρμόδιους φορείς.