Διαθέτοντας αυξημένη περιβαλλοντολογική ευαισθησία εφαρμόζεται μια φιλική προς το περιβάλλον πολιτική αναφορικά με τους δασικούς πόρους, η οποία συνιστά πραγματική καινοτομία στο συγκεκριμένο τομέα.

Αποτέλεσμα, σε πρώτη φάση, ήταν η απόκτηση των πιστοποιήσεων FSC και PEFC αναφορικά με τη διαδικασία παραγωγής, κατόπιν επιθεωρήσεων, παρακολούθησης και ελέγχου ολόκληρης της διαδικασίας, από την κοπή των δέντρων έως το τελικό προϊόν.

Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα, καθώς είναι απαραίτητη η χρήση πιστοποιημένων, ανανεώσιμων πηγών, μια δραστηριότητα στην οποία η επιχείρηση συμμετέχει ενεργά.

Μέχρι σήμερα, η σειρά των ξύλινων ειδών για τα οποία εφαρμόζεται η συγκεκριμένη διαδικασία πιστοποίησης δεν είναι μεγάλη, καθώς δεν συμπεριλαμβάνει τα αποκαλούμενα τροπικά ξύλα (προς το παρόν συμπεριλαμβάνεται μόνο το jatoba). Αντίθετα, τα ευρωπαϊκά είδη (βελανιδιά, οξιά, σφένδαμος (δεσποτάκι), ευρωπαϊκός και καναδικός σφένδαμος), είναι πιστοποιημένα και τα προϊόντα τους χαρακτηρίζονται από ένα ευρύ φάσμα χρωμάτων, σε διάφορα μεγέθη και φινιρίσματα που ικανοποιούν κάθε αισθητική ανάγκη.